Om Miljøkommunikasjon i kommunene

Miljøkommunikasjon er en måte å jobbe på for å kommunisere miljø og bærekraftig utvikling i norske kommuner – på en sånn måte at det skal inspirere til handling blant innbyggere, ansatte, politikere, næringsliv.

  • henvender seg til deg som jobber med miljø, klima –og energi i kommunen, i lokalpolitikken eller er engasjert i arbeidet på andre måter. Du kan ganske mye om miljø og klima, men kan mindre om miljøkommunikasjon
  • deg som jobber med informasjon lokalt inngår også i målgruppe
  • bygger på erfaringer fra norske kommuner, samt kunnskap om kommunikasjonsteori og kommunikasjonsforskning innen klima og miljø
  • bruker Facebook til å luftet tanker og ideer og etter hvert erfaringerer

Arbeidsverksteder våren 2014

Det gjennomføres fem arbeidsverksteder høsten 2013. Alle dager fra kl 0900 til kl 1500.

Onsdag 27.mars Kristiansand, Grønt senter
Tirsdag 1.april Steinkjer, Statens hus
Onsdag 2.april Tromsø, Statens hus
Sarpsborg, Fylkeshuset
Hamar, Statens hus

Invitasjon til arbeidsverksteder

Miljokommunikasjon.no er ment som en inspirasjon til formidling av norske kommuners klima- og miljøarbeide.