Arbeidsverksted

Miljøkommunikasjon skal være mulig, morsomt og meningsfylt. Det handler om å identifisere gode historier og å vite hva som kjennetegner dem, og hvordan du kan presentere dem. God miljøkommunikasjo blir til gjennom lyst og glede.

Våren 2015 skal det gjennomføres arbeidsverksteder i miljøkommunikasjon. 

God miljøkommunikasjon fungerer som motor for forandring og inspirerer både medarbeidere og innbyggere. Den plasserer lokalt miljøarbeid midt i virksomhetens virkelighet. Arbeidsverkstedene som arrangeres av Miljøkom, gir deg verktøy til å skape en effektiv kommunikasjon av virksomheten miljøarbeid.

  • Den miljøkommunikative arenaen og de 10 kommunikasjonsutfordringene
  • Hvordan ulike målgrupper forholder seg til miljøspørsmålene og virksomhetens  miljøarbeid slik at du kan finne den rette tonen i din kommunikasjon
  • Suksessfaktorer for en vellykket klimakommunikasjon
  • Hvorfor det er bedre å lokke med en himmel enn å true med helvete
  • Hvordan dere skal våge å kommunisere ærlig og direkte uten å få masse pepper

Inspirasjonshefte i miljøkommunikasjon