Eksempler

I denne lista over eksempler kan du finne både gode og dårlige måter å kommunisere på. Du kan spare mye tid på å bruke andres erfaringer. Og pass på…
Du kan bli inspirert!

Bruk av humor gir forandring

Bruk av humor gir forandring

The fun theory er nettside og konkurranse som viser at noe så enkelt som humor kan være en måte å få folk til til å forandre handlingene sine på – spontant og til det bedre. For deg selv, for miljøet – eller for noe helt annet. Det som betyr noe, er at forandringen er til det bedre. Les mer

Cut your Carbon emission, or else ….

Cut your Carbon emission, or else ….

1010Global.org laget kortfilmen, “No Pressure” til  10:10 kampanjen, en verdensomspennende kampanje for å redusere klimagassutslippet med minst 10% i 2010.  Kampanjen ble åpnet i London 1.september 2009. Les mer

Klimavalg

Klimavalg

Hvis det fortsatt er noen som lurer på om det er lurt å ta et valg i forhold til klimautfordringene – ta en titt på denne enkle valgmodellen. Les mer

The happy planet index

The happy planet index

Lån øret ditt til denne karen her. Han har noen kloke tanker om hvordan vi kan snakke om klimautfordringene og framtiden.
Les mer

Ski kommune – Grønt regnskap viser resultat av innsats

Ski kommune – Grønt regnskap viser resultat av innsats

Har energiforbruket i kommunale bygg gått ned? Hvordan er vannkvaliteten i kommunen? Hvor mye av avfallet kildesorteres og gjenvinnes? På hvilken måte har kommunen lagt til rette for et helsebringende friluftsliv? Dette er noen av spørsmålene som besvares i Grønt regnskap i Ski kommune. – Det grønne regnskapet brukes mye i den politiske debatten, sier ordfører Georg Stub. Les mer

Nedre-Eiker kommune – Verneombud som miljøkonsulenter

Nedre-Eiker kommune – Verneombud som miljøkonsulenter

Nedre Eiker samarbeider med verneombudene om miljøsertifisering av hele kommunen. Mange har ment at fagbevegelsen og verneombudene i bedriftene også bør ta ansvar for det ytre miljøet. Med støtte fra Fagforbundet har Nedre Eiker kommune tatt utfordringen og innfører prinsippet i alle sine virksomheter i anledning vedtaket om miljøsertifiseringen av samtlige kommunale virksomheter.
Les mer

Indre Østfold-kommunene – Klimaplan med Øysteins blyant

Indre Østfold-kommunene – Klimaplan med Øysteins blyant

Kommunene i Indre Østfold har gått sammen om å lage en felles klima- og energiplan. Barn er ei viktig målgruppe og for å få dem med, ble kommunestyresalen omgjort til et framtidsverksted. Sammen med Øysteins blyant fra barne-TV, tegna de løsninger på klimaproblemer. Les mer

Samsø kommune – Samsø går på 100 % fornybar energi

Samsø er utnevnt som Danmarks øy for fornybar energi. For 10 år siden satte Samsø seg som mål å bli 100 % selvforsynt med fornybar energi. Det har de klart!  Les mer

Stavanger kommune – Klimaplan for siddiser

Stavanger kommune – Klimaplan for siddiser

Stavanger kommune var en av de første kommunene i Norge som laget en egen klima- og energiplan. Det var i 2002. Planen hadde, da som nå, en ambisiøs visjon, mange mål og tiltak. For å nå ut til flest mulig, laget de en forenkla framstilling av planen, med kort og konsis tekst, illustrert med gode og humoristiske tegninger.   Les mer

Re kommune – Eget miljø- og klimafond

I Re kommune har de et miljø- og klimafond som er opprettet for å medvirke til bruk og utvikling av ny fornybar energi samt stimulere til energireduserende tiltak. Også andre formål i tråd med kommunens klimamålsettinger kan støttes.
Les mer

Kragerø kommune – Sikrer gjennomføring ved forankring i styringssystemet

Kragerø kommune – Sikrer gjennomføring ved forankring i styringssystemet

Kragerø styrker miljøsatsingen. Kommunen satser stort på energiøkonomisering, miljøfyr-tårnsertifisering og fairtrade som gjennomføres i hele organisasjonen og forankres i budsjett- og økonomisystemet. Klima- og energiplanen er forankret og innarbeidet i de ordinære plan- og styringssystemene. Budsjett og økonomiplanen er de viktigste styringsverktøyene våre. Når miljøarbeidet får sin plass der, sikrer det at tiltak blir finansiert og gjennomført, sier miljøkonsulent Elke Karlsen.
Les mer

Arendal kommune – Klimanøytral

Arendal kommune – Klimanøytral

Klimanøytralitet er en metode som kan brukes dersom man ønsker å ta tak i utfordringene med utslipp av klimagasser fra sin virksomhet eller drift. Metoden ble lansert av FNs miljøprogram UNEP den 5 juni 2008 og i februar samme året ble Climate Neutral Network (CN-Net) lansert som nettverket av land, byer og bedrifter som ønsket å benytte seg av denne metoden. Les mer

Stavanger kommune – Visjonen er fundamentet for klima – og miljøplanen

Stavanger kommune – Visjonen er fundamentet for klima – og miljøplanen

Kapittel 1 i Stavanger kommunes klima –og energiplan er viet kommunens visjon. Framfor å begynne planen med de mange utfordringene vi står over for og de store målene som skal nås, så tar de oss med på en reise inn i et Stavanger som bygger på verdiene av det å være til stede, det å gå foran og det å skape en framtid. Det inspirerer mer en det skremmer.
Les mer

Fredrikstad kommune – Synliggjør utviklingen med bilder

Fredrikstad kommune – Synliggjør utviklingen med bilder

Fredrikstad kommune åpner sin klima – og energiplan med å gå rett på de mange og store utfordringene som møter oss i forbindelse med  at klimaet endrer seg: mer ekstremvær, folk dør pga ras og flom, mer flått, veier under vann, ørkenspredning, nedsmelting av breer, havet stiger m.m.
Les mer

Utsira gir Energi

Utsira gir Energi

Utsira kommune – Norges minste kommune med 218 innbyggere, vedtok i 2009 en ny visjon: Utsira gir energi. Visjonen skal gi ”energi til verden, turister og folket på øya”.
Les mer

Lørenskog kommune går til filmen

Lørenskog kommune går til filmen

Lørenskog kommune bruker film når de presenterer “Gå til skolen-aksjonen” som har gitt resultater og publisitet.
Les mer

Byutvikling på lag med innbyggerne

Byutvikling på lag med innbyggerne

Hokksund er sentrum i Øvre Eiker kommune, og stedet fikk bystatus i 2002. Nå samarbeider kommunen med innbyggerne om å gjøre Hokksund til en grønn, livskraftig by. Nærheten til Drammenselva står sentralt i arbeidet. Les mer