Klikk i figuren til høyre for å lese om de ulike fasene. Visjon, valg, plan og handling er alle kronologiske steg i å lage en god plan for miljøkommunikasjon.

Delta på Facebook og bli inspirert av gode eksempler

Slik gjør du det

Flere kommuner, blant andre Fredrikstad, følger det såkalte miljøårshjulet i sitt arbeid med miljøkommunikasjon. Miljøårshjulet, som nærmest er et minimiljøledelsessystem, består av et knippe gode aktiviteter som setter søkelyset på handlingsalternativer gjennom å bygge kunnskap og vise muligheter for gode miljøhandlinger. Gjennom årshjulet markerer Fredrikstad kommune ulike miljødager ved å oppfordre innbyggerne til å delta på arrangementer som Earth Hour, Verdens miljødag, Mobilitetsuka, som fokuserer på transport, og Garasjesalgdagen, som legger til rette for gjenbruk. Det blir lagt vekt på å ” tenke globalt, handle lokalt” og å feie for egen dør. Kommunen lager arrangementer som det er lett å delta på sammen med andre. Flere av aktivitetene gir mulighet for dialog med innbyggerne om miljøspørsmål. Jo mer kommunikasjon, dess større deltakelse.

miljoarshjul