Slik gjør du det

Flere kommuner, blant andre Fredrikstad, følger det såkalte miljøårshjulet i sitt arbeid med miljøkommunikasjon. Miljøårshjulet, som nærmest er et minimiljøledelsessystem, består av et knippe gode aktiviteter som setter søkelyset på handlingsalternativer gjennom å bygge kunnskap og vise muligheter for gode miljøhandlinger. Gjennom årshjulet markerer Fredrikstad kommune ulike miljødager ved å oppfordre innbyggerne til å delta på arrangementer som Earth Hour, Verdens miljødag, Mobilitetsuka, som fokuserer på transport, og Garasjesalgdagen, som legger til rette for gjenbruk. Det blir lagt vekt på å ” tenke globalt, handle lokalt” og å feie for egen dør. Kommunen lager arrangementer som det er lett å delta på sammen med andre. Flere av aktivitetene gir mulighet for dialog med innbyggerne om miljøspørsmål. Jo mer kommunikasjon, dess større deltakelse.

miljoarshjul

Arbeidsverksted

Miljøkommunikasjon skal være mulig, morsomt og meningsfylt. Det handler om å identifisere gode historier og å vite hva som kjennetegner dem, og hvordan du kan presentere dem. God miljøkommunikasjo blir til gjennom lyst og glede.

Les mer

Eksempler

I denne lista over eksempler kan du finne både gode og dårlige måter å kommunisere på. Du kan spare mye tid på å bruke andres erfaringer. Og pass på…
Du kan bli inspirert! Les mer