Stavanger kommune – Klimaplan for siddiser

Stavanger kommune var en av de første kommunene i Norge som laget en egen klima- og energiplan. Det var i 2002. Planen hadde, da som nå, en ambisiøs visjon, mange mål og tiltak. For å nå ut til flest mulig, laget de en forenkla framstilling av planen, med kort og konsis tekst, illustrert med gode og humoristiske tegninger.  

Hele Klimaplan for siddiser kan du leser her