Kragerø kommune – Sikrer gjennomføring ved forankring i styringssystemet

Kragerø styrker miljøsatsingen. Kommunen satser stort på energiøkonomisering, miljøfyr-tårnsertifisering og fairtrade som gjennomføres i hele organisasjonen og forankres i budsjett- og økonomisystemet. Klima- og energiplanen er forankret og innarbeidet i de ordinære plan- og styringssystemene. Budsjett og økonomiplanen er de viktigste styringsverktøyene våre. Når miljøarbeidet får sin plass der, sikrer det at tiltak blir finansiert og gjennomført, sier miljøkonsulent Elke Karlsen.

Kragero sikrer gjennomforing ved forankring i styringssystemet
Les mer her