Arendal kommune – Klimanøytral

Klimanøytralitet er en metode som kan brukes dersom man ønsker å ta tak i utfordringene med utslipp av klimagasser fra sin virksomhet eller drift. Metoden ble lansert av FNs miljøprogram UNEP den 5 juni 2008 og i februar samme året ble Climate Neutral Network (CN-Net) lansert som nettverket av land, byer og bedrifter som ønsket å benytte seg av denne metoden.Metoden har seks hovedsteg: Mål utslipp, reduser utslipp, kompenser for restutslippet, kommuniser hva som gjøres, evaluer tiltak og gjenta dette årlig.

Som alle metoder er det noen forutsetninger som må ligge til grunn for at metoden skal være gyldig.

  • Alle metodens steg skal gjennomføres
  • Alle metodens steg skal gjennomføres med troverdighet
  • Prosessen skal være gjennomsiktig

Hva er det som gjør klimanøytralitet til en god metode for å redusere klimagassutslipp fra en virksomhet?
Metoden forplikter! Bruker en metoden og legger til grunn forutsetningene for metoden, har en skapt noen rammer rundt sin virksomhet sitt klimagassutslipp som gjør at dette ikke kan oversees. Siden bruk av metoden også baserer seg på frivillighet sikrer en at virksomheten faktisk er interessert i å redusere sine utslipp

Les mer om klimanøytralitet her

Vil du høre mer om hva det vil si å være klimanøytral? KliKK her