Fredrikstad kommune – Synliggjør utviklingen med bilder

Fredrikstad kommune åpner sin klima – og energiplan med å gå rett på de mange og store utfordringene som møter oss i forbindelse med  at klimaet endrer seg: mer ekstremvær, folk dør pga ras og flom, mer flått, veier under vann, ørkenspredning, nedsmelting av breer, havet stiger m.m.
I en egen presentasjon som ligger på nettsiden, skisseres ulike scenarier for Fredrikstad hvis utviklingen fortsetter. I stede for å løfte fram visjonen, bruker ord og bilder som får oss til å forstå at vi ikke har så mange andre valg enn å gjøre noe – eller å gi opp?